Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van burgers op hun privacy. Stichting CAS (Climate Adaptation Services) spant zich in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens. We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al veiligheidsmaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Stichting CAS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk is. Per verwerkingsdoeleinde wordt bepaald hoe lang de gegevens relevant zijn en bewaard moeten worden.

Wanneer het verwerkingsdoeleinde gerealiseerd is en daarmee de bewaartermijn verstreken is, dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Bij het anonimiseren worden de persoonsgegevens ontdaan van mogelijk identificerende kenmerken, zodat er statistische gegevens overblijven die op geen enkele manier meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Deze statistische gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten of diensten.

Inzagerecht

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en mogelijkheid tot correctie en verwijdering. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Daarnaast kunt u onderstaande procedure volgen om gegevens te laten wijzigen of te verwijderen.

Hiervoor kunt u het contactformulier van de helpdesk gebruiken. Geef dan duidelijk op het formulier aan dat u een inzageverzoek wenst, en vul in elk geval in/toe:

  • Uw naam
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Omschrijving van uw verzoek

Let op: Wij vragen u daarbij om het BSN-nummer en de pasfoto op de kopie van uw identificatiebewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig. Met behulp van de KopieID-app kunt u een foto maken waarbij BSN-nummer en pasfoto automatisch onzichtbaar worden gemaakt.

Sluiten