Kaartverhalen

De kaartverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaarten. Ze vertellen wat je op de kaarten ziet en helpen je om met de informatie aan de slag te gaan. Daarnaast bieden de kaartverhalen handvatten voor mogelijke oplossingsrichtingen. Klik hieronder op een onderwerp om naar een kaartverhaal te gaan.


Wateroverlast

Wateroverlast
 • 3. Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag.png

  Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag

 • 1.Ontwikkeling kans grondwateroverlast.png

  Grondwateroverlast

 • 2. Risico zuurstofstress.png

  Zuurstofstress

 • 24. Infiltratiekansenkaart.png

  Stedelijke infiltratie kansen

Hitte

Hitte
 • 13.Hittekaart gevoelstemperatuur.png

  Hittekaart gevoelstemperatuur

 • 14.Hittestress door warme nachten.png

  Nachthitte

 • Afstand tot koeltekaart.png

  Afstand tot koelte

 • 30. Sociale kwetsbaarheid hitte.png

  Sociale kwetsbaarheid hitte

 • Schaduwkaart

  Schaduw op wandel- en fietspaden

Droogte

Droogte
 • 6.Gemiddeld laagste grondwaterstand.png

  Laagste grondwaterstanden

 • 5.Tekort oppervlaktewater droog jaar.png

  Tekort oppervlaktewater

 • 9.Bodemdaling na ophoging stedelijk gebied.png

  Bodemdalings- voorspellingskaarten

 • 17. Signaalkaart bodemdaling.png

  Signaalkaarten bodemdaling

 • 19. Verschilzetting.png

  Risicokaarten fundering

 • 8.Risico droogtestress.png

  Droogtestress

 • 22. Kwetsbaarheid natuur.png

  Droogtegevoeligheid natuur

 • 21. Natuurbrandrisico.png

  Natuurbrand

Overstroming

Overstroming
 • 27. Kaartwijzer overstroming.png

  Kaartwijzer

 • 11.Overstromingsdiepte.png

  Overstromingsdiepte

 • 12.Plaatsgebonden overstromingskans.png

  Plaatsgebonden overstromingskans

 • 15.Kansenkaart gevolgbeperking.png

  Mogelijkheden voor gevolgbeperking

 • 25. Mijn WaterRisicoProfiel.png

  Mijn WaterRisicoProfiel

 • 16.Stijging waterstanden.png

  Stijging waterstanden

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit
 • 7.Risico opwarming oppervlaktewater.png

  Opwarming oppervlaktewater

 • Verzilting.png

  Verzilting door zeespiegelstijging

Basiskaarten

Basiskaarten
 • 20. Basiskaart natuurlijk systeem.png

  Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland

 • icoon natuurlijke klimaatbuffer.png

  Kansenkaart natuurlijke klimaatbuffers

 • Basiskaart Groen en Grijs.png

  Basiskaart Groen en Grijs

 • 4. wijktype_2023.png

  Wijktypologie

Sluiten