Kaartverhalen

De kaartverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaarten. Ze vertellen wat je op de kaarten ziet en helpen je om met de informatie aan de slag te gaan. Daarnaast bieden de kaartverhalen handvatten voor mogelijke oplossingsrichtingen. Klik hieronder op een onderwerp om naar een kaartverhaal te gaan.


Wateroverlast

Wateroverlast
 • B. Wateroverlast.png

  Het wordt natter

 • 3. Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag.png

  Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag

 • 1.Ontwikkeling kans grondwateroverlast.png

  Grondwateroverlast

 • 2. Risico zuurstofstress.png

  Zuurstofstress

 • 24. Infiltratiekansenkaart.png

  Stedelijke infiltratie kansen

Droogte

Droogte
 • C. Droogte.png

  Het wordt droger

 • 6.Gemiddeld laagste grondwaterstand.png

  Laagste grondwaterstanden

 • 5.Tekort oppervlaktewater droog jaar.png

  Tekort oppervlaktewater

 • 9.Bodemdaling na ophoging stedelijk gebied.png

  Bodemdalings- voorspellingskaarten

 • 17. Signaalkaart bodemdaling.png

  Signaalkaarten bodemdaling

 • 19. Verschilzetting.png

  Risicokaarten fundering

 • 8.Risico droogtestress.png

  Droogtestress

 • 22. Kwetsbaarheid natuur.png

  Droogtegevoeligheid natuur

 • 21. Natuurbrandrisico.png

  Natuurbrand

Hitte

Hitte
 • D. Hitte.png

  Het wordt heter

 • 13.Hittekaart gevoelstemperatuur.png

  Hittekaart gevoelstemperatuur

 • 14.Hittestress door warme nachten.png

  Nachthitte

 • 7.Risico opwarming oppervlaktewater.png

  Opwarming oppervlaktewater

 • Afstand tot koeltekaart.png

  Afstand tot koelte

Overstroming

Overstroming
 • 27. Kaartwijzer overstroming.png

  Kaartwijzer

 • 11.Overstromingsdiepte.png

  Overstromingsdiepte

 • 12.Plaatsgebonden overstromingskans.png

  Plaatsgebonden overstromingskans

 • 15.Kansenkaart gevolgbeperking.png

  Mogelijkheden voor gevolgbeperking

 • 25. Mijn WaterRisicoProfiel.png

  Mijn WaterRisicoProfiel

 • 16.Stijging waterstanden.png

  Stijging waterstanden

Basiskaarten

Basiskaarten
 • 20. Basiskaart natuurlijk systeem.png

  Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland

 • icoon natuurlijke klimaatbuffer.png

  Kansenkaart natuurlijke klimaatbuffers

 • Basiskaart Groen en Grijs.png

  Basiskaart Groen en Grijs

 • 4.Wijktypologie.png

  Wijktypologie

Sluiten