Updates

De Klimaateffectatlas is steeds in ontwikkeling. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe kaarten verschijnen en bestaande kaarten worden geüpdatet. Op deze pagina lees je alles over de updates die op de planning staan. Ook vind je hier een logboek met alle updates sinds december 2021.

Nieuwe updates

De volgende updates worden verwacht:

 • Overstromingskaarten
 • Stijging waterstanden
 • Laagste grondwaterstanden
 • Tekort oppervlaktewater
 • Bodemdalingsvoorspellingskaarten

Een andere update die op de planning staat is de verwerking van de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s die in oktober 2023 zijn verschenen. Eind 2024 of begin 2025 verwachten we dat de meeste kaarten worden geüpdatet met de nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s. Hieronder lees je meer over deze update.

Wat betekenen de nieuwe KNMI-scenario's voor de Klimaateffectatlas?

De meeste kaarten in de Klimaateffectatlas hebben één of meer klimaatscenario’s. Deze kaarten moeten allemaal worden geüpdatet als er nieuwe scenario’s zijn. Van sommige kaarten weten we dat er ook andere verbeteringen nodig zijn. Omdat het efficiënter is om meerdere verbeteringen tegelijk door te voeren, stellen we alle verbeteringen uit tot de grote update na het verschijnen van de nieuwe klimaatscenario’s. 

Hoe ziet de update op basis van nieuwe klimaatscenario’s eruit?

De meeste kaarten in de Klimaateffectatlas worden ontwikkeld met behulp van modellen. Globaal gelden de volgende stappen bij het vertalen van klimaatscenario’s naar kaarten in de Klimaateffectatlas:

stappen

Kennisinstellingen ontwikkelen de kaarten op basis van modellen. Ze gebruiken bijvoorbeeld modellen die grondwaterstanden simuleren of modellen die voorspellen hoe warm het op straat voelt op een hete zomerdag. Deze modellen kunnen pas draaien als de klimaatscenario’s beschikbaar zijn. Als de modelresultaten op basis van de nieuwe scenario’s er liggen en ze door de kennisinstellingen gevalideerd zijn, kunnen we deze resultaten gebruiken om de kaarten in de Klimaateffectatlas te visualiseren. En dan kunnen we ook een kaartverhaal maken dat vertelt wat je op de kaart ziet en hoe je de kaart gebruikt. 

Wanneer komen de KNMI’23-kaarten in de Klimaateffectatlas?

Het is nog niet bekend wanneer de KNMI’23-kaarten in de Klimaateffectatlas precies verschijnen. We verwachten dat de eerste KNMI’23-kaarten in het najaar van 2024 in de Klimaateffectatlas verschijnen. De meeste kaarten komen waarschijnlijk begin 2025 beschikbaar. Dat sommige kaarten sneller klaar zijn dan andere, komt doordat het bij bepaalde kaarten veel tijd kost om de modellen te draaien en de resultaten te valideren. Daarnaast leveren sommige kaarten ook input voor andere modellen. De grondwaterstandkaarten leveren bijvoorbeeld input voor modellen die gebruikt worden voor de bodemdalingskaarten en funderingsrisicokaarten. Die kaarten zijn daardoor later beschikbaar. 

Logboek

Hoe heeft de Klimaateffectatlas zich in de loop der tijd ontwikkeld? Wanneer zijn welke kaarten erbij gekomen? En op welke momenten zijn er updates uitgevoerd? In dit logboek vind je alle ontwikkelingen in de Klimaateffectatlas vanaf december 2021.

2024

MEI 2024

 1. [NIEUW] Buurtdashboard toegevoegd.
 2. [NIEUW] Schaduw op wandel- en fietspaden kaarten en kaartverhaal toegevoegd.

JANUARI 2024

 1. [NIEUW] Thema filter 'Waterkwaliteit' toegevoegd.
 2. [NIEUW] Verziltingskaarten en kaartverhaal toegevoegd.
 3. [UPDATE] Basiskaart natuurlijk systeem subtypen (nu: eenheden) en bijbehorende kaartverhaal geüpdatet.

2023

DECEMBER 2023

 1. [NIEUW] Sociale kwetsbaarheidskaart hitte kaart en kaartverhaal toegevoegd.

OKTOBER 2023

 1. [UPDATE] Mijnwaterrisicoprofiel geüpdatet.

SEPTEMBER 2023

 1. [UPDATE] Wijktypen kaart buurtniveau en kaartverhaal geüpdatet.
 2. [NIEUW] Wijktypen kaart postcode 6 niveau toegevoegd.

JULI 2023

 1. [NIEUW] Kaartverhaal Nachthitte toegevoegd.
 2. [VERWIJDERD] Kaartverhaal Warme nachten is verwijderd uit het overzicht met kaartverhalen.

JUNI 2023

 1. [NIEUW]: Kaartverhaal Mogelijkheden voor gevolgbeperking toegevoegd.
 2. [VERWIJDERD]: Kansenkaart gevolgbeperking verwijderd uit kaartverhalen en viewer.
 3. [VERWIJDERD]: Risicoscan verwijderd uit kaartverhalen.

FEBRUARI 2023

 1. [UPDATE] Plaatsgebonden overstromingskansenkaarten norm 2050 (>0,>20,>50,>200cm) geüpdatet op basis van laatste informatie LIWO.

2022

JULI 2022

 1. [NIEUW] Bodemgebruik en grenzen van veiligheidsregio's toegevoegd aan kaartviewer.
 2. [VERWIJDERD] Beweegbare bruggen, zwemwaterlocaties, landbouwgebieden, tunnels, percentage ouderen (65+) verwijderd uit kaartviewer.

MEI 2022

 1. [NIEUW]: Grenzen van gemeenten, waterschappen en provincies toegevoegd aan kaartviewer.

FEBRUARI 2022

 1. [NIEUW]: Afstand tot koelte toegevoegd aan kaartviewer.

2021

DECEMBER 2021

 1. [NIEUW]: Kaartverhaal afstand tot koelte toegevoegd.
 2. [UPDATE] Plaatsgebonden overstromingskansenkaarten norm 2050 (>0,>20,>50,>200cm) geupdate op basis van laatste informatie LIWO. Tevens resolutie kaarten verbeterd van CBS-buurtniveau naar 100 x 100 meter. Update doorgevoerd in kaartviewer en kaartverhalen.
 3. [NIEUW]: Kansenkaart natuurlijke klimaatbuffers toegevoegd aan kaartviewer en kaartverhaal.
Sluiten