FAQ

Algemeen

Wie is de doelgroep van de Klimaateffectatlas?

De klimaateffectatlas beoogt een brede doelgroep aan te spreken van professionals die zich direct of indirect bezighouden met klimaatadaptatie. 

Waarvoor kan ik de kaarten uit de atlas gebruiken?

De kaarten uit de atlas kunnen worden gebruikt om het thema klimaatadaptatie op de agenda te krijgen en een gevoel te krijgen bij de orde grootte van klimaateffecten.

Hoe is de Klimaateffectatlas ontstaan?

De Klimaateffectatlas is in 2007 ontstaan vanuit de behoefte van verschillende provincies en kennisinstellingen om landelijke klimaatinformatie samen te brengen op een laagdrempelige manier. Sinds 2012 voert Stichting CAS het beheer van de Klimaateffectatlas. De update van de Klimaateffectatlas in 2017 is gefinancierd met een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoe vaak wordt de Klimaateffectatlas geupdate?

De Klimaateffectatlas wordt 1 à 2 keer per jaar geupdate. Grootschalige updates vinden plaats rond het beschikbaar komen van nieuwe klimaatscenario's. In 2021 wordt het KNMI Klimaatsignaal '21 verwacht en in 2023 volgen er nieuwe KNMI klimaatscenario's.


Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Klimaateffectatlas?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Klimaateffectatlas? Schrijf je in voor de nieuwsflits! Je ontvangt een bericht als er nieuwe kaarten of kaartverhalen in de Klimaateffectatlas zijn opgenomen. 

Gebruik

Wat is het verschil tussen de viewer en de kaartverhalen?

De viewer is de eerste ingang van de Klimaateffectatlas, waar alle kaarten staan met een korte toelichting. De kaartverhalen geven meer achtergrond bij een selectie kaartlagen uit de viewer. Daarnaast bevatten de kaartverhalen voor wateroverlast, droogte en hitte grafieken met diverse klimaatstatistieken.

Hoe download ik data?

Door op het PDF logo naast de download-knop te drukken in het kaartvenster wordt er een PDF gemaakt met de geselecteerde kaartlagen. Indien u de GIS-bestanden wilt ontvangen kunt u deze opvragen met het formulier onder het tabje 'helpdesk'. 

Hoe gebruik ik de data in ArcGIS?

De Klimaateffectatlas data is ook beschikbaar als ArcGIS Online content via deze link. Zo kunt u bijvoorbeeld de data in een GIS-pakket gebruiken zonder te hoeven downloaden.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de klimaateffectatlas?

Nee, gebruik van de Klimaateffectatlas is gratis. De gegevens uit de Klimaateffectatlas kunnen worden gedownload als PDF in de viewer en worden gratis uitgeleverd in GIS-formaat via de helpdesk. De Klimaateffectatlas is een open platform voor openbare informatie.

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij het gebruik van gegevens uit de Klimaateffectatlas?

De kaarten uit de atlas zijn bedoeld om het thema klimaatadaptatie op de agenda te krijgen en een gevoel te krijgen bij de orde grootte van klimaateffecten. De kaarten zijn niet bedoeld voor lokale besluitvorming. De betrokken kennisinstellingen en stichting CAS als beheerder aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames of gevolgtrekkingen gebaseerd op teksten of kaarten uit de Klimaateffectatlas.


Kaartinformatie

Waar komen de kaarten uit de atlas vandaan?

De effectkaarten uit de Klimaateffectatlas zijn door verschillende kennisinstellingen ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met de KNMI'14 scenario's. In de informatie bij de kaartlaag staat vermeld welke partij de kaart heeft ontwikkeld. Kaarten over gevoelige functies en ruimtelijke kenmerken en de achtergrondkaarten zijn vaak afkomstig van bestaande georegistraties.

Welke aannames over klimaatverandering worden gehanteerd in de Klimaateffectatlas?

De Klimaateffectatlas sluit aan op de KNMI'14 scenario's. Het KNMI heeft in 2014 vier klimaatscenario's die de bandbreedte schetsen waarbinnen klimaatverandering in Nederland tot 2050 en 2085 waarschijnlijk zal plaatsvinden. Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden, is ervoor gekozen twee beelden met elkaar te vergelijken: huidig klimaat en het jaar 2050 onder scenario WH. Dit is voor de meeste klimaateffecten het worst-case scenario en geeft daarmee de bovenkant van de bandbreedte van verwachtingen weer. Meer informatie over de KNMI’14 scenario’s is hier beschikbaar. In 2021 verschijnen de nieuwe KNMI-scenario's waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering worden verwerkt en wordt de Klimaateffectatlas hierop aangepast. 

Staan alle relevante klimaateffecten in de Klimaateffectatlas?

De Klimaateffectatlas beoogt de best beschikbare landelijke informatie te tonen. Voor sommige relevante effecten zoals hagel, onweer en verzilting is nog geen landsdekkend kaartmateriaal beschikbaar. 

Staan alle relevante gevoelige functies in de Klimaateffectatlas?

Voor de thema's droogte, hitte en wateroverlast geeft de Klimaateffectatlas een selectie van gevoelige functies weer. Deze selectie is niet uitputtend en primair bedoeld als startpunt.  

Wat is de nauwkeurigheid en het schaalniveau van de gegevens?

De kaarten in de Klimaateffectatlas zijn ontwikkeld met landelijke modellen: de resultaten geven een beeld op regionaal schaalniveau en zijn meestal grof en indicatief op lokaal niveau. Op landelijk niveau beogen de kaarten de best beschikbare gegevens weer te geven. Het schaalniveau van de gegevens verschilt per kaartlaag. Klimaatstatistiekkaarten zoals het aantal tropische dagen of neerslagtekort geven een beeld van verschillen op landelijk niveau. Andere kaarten, zoals waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag geven meer ruimtelijk detail. 

Zijn er naast de Klimaateffectatlas meer gedetailleerdere kaarten beschikbaar voor mijn gebied?

De Klimaateffectatlas bevat landelijke data. Op regionaal niveau en lokaal niveau is er vaak gedetailleerdere data beschikbaar. Zo hebben waterschappen vaak gedetailleerde analyses gedaan voor haar gebied. Ook op het niveau van de provincie en de gemeente is er vaak gedetailleerdere informatie beschikbaar.