FAQ

Heb je een vraag over de Klimaateffectatlas? Kijk dan eens of je vraag op deze pagina staat met veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de Helpdesk.

Algemeen

Voor wie is de Klimaateffectatlas bedoeld?

De Klimaateffectatlas is in de eerste plaats bedoeld voor professionals die zich direct of indirect bezighouden met klimaatadaptatie, maar ook andere geïnteresseerden kunnen de atlas gebruiken.

Waarvoor kun je de kaarten uit de atlas gebruiken?

Je kunt de kaarten uit de atlas gebruiken om per gebied een beeld te krijgen van de fysieke gevolgen van klimaatverandering en de impact ervan op mens en leefomgeving. De kaarten kunnen ook helpen om het thema klimaatadaptatie op de agenda te krijgen.

Hoe is de Klimaateffectatlas ontstaan?

De Klimaateffectatlas is in 2007 ontstaan vanuit de behoefte van verschillende provincies en kennisinstellingen om landelijke klimaatinformatie op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken. De atlas wordt sinds 2012 beheerd door Stichting Climate Adaptation Services (CAS). In 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan CAS de opdracht gegeven om de Klimaateffectatlas te actualiseren, uit te breiden en de viewer te verbeteren. Deze nieuwe versie is beschikbaar sinds mei 2021.

Hoe vaak krijgt de Klimaateffectatlas een update?

De Klimaateffectatlas krijgt enkele keren per jaar een update, waarbij nieuwe kaarten worden toegevoegd. Tussendoor vinden er kleine aanpassingen plaats. Als er nieuwe KNMI-klimaatscenario’s beschikbaar zijn, vindt er een grootschalige update plaats omdat dit in veel kaarten doorwerkt. In 2023 worden nieuwe KNMI-scenario’s verwacht.Wil je op de hoogte blijven van updates?

Wil je op de hoogte blijven van updates in de Klimaateffectatlas? Schrijf je dan in voor de nieuwsflits! Je krijgt deze nieuwsflits als er belangrijke ontwikkelingen zijn, zoals nieuwe kaarten of kaartverhalen.

Gebruik

Wat is het verschil tussen de viewer en de kaartverhalen?

Als je naar de Klimaateffectatlas gaat, kom je eerst terecht in de viewer. Daar vind je alle kaarten met een korte toelichting. De kaartverhalen geven achtergrondinformatie bij de belangrijkste kaartlagen uit de viewer en helpen je bij het gebruiken van deze kaarten. In de kaartverhalen voor wateroverlast, droogte en hitte vind je bovendien grafieken met verschillende klimaatstatistieken.

Hoe kun je kaartbeelden downloaden?

Wil je een pdf van je kaartbeeld downloaden? Klik dan op het printer-icoon in de viewer. Als je de GIS-bestanden wilt, kun je deze opvragen met het formulier onder het tabje ‘Data opvragen’.

Kun je de achterliggende data downloaden?

Wil je de GIS-bestanden downloaden? Dan kun je deze opvragen met het formulier onder het tabje 'Data opvragen'. Dit is gratis omdat het open data zijn, van Geopackage/Geotiff. Gebruik je data uit de Klimaateffectatlas? De data valt onder de Creative Commons licentie (CC BY 4.0). Dat betekent dat bronvermelding verplicht is. Dat kan op de volgende manier: ‘Klimaateffectatlas, 2023’.

Hoe gebruik je de data in je GIS-pakket?

Wil je data uit de Klimaateffectatlas in je eigen GIS-pakket gebruiken zonder de achterliggende data te downloaden? Dat kan op twee manieren:

  1. Je kunt de data in je GIS-pakket inladen als online kaartservices in WMS-formaat (Web Mapping Services).
  2. Je kunt de data gebruiken als ArcGIS Online content via de website van ArcGIS.

Mag je data uit de Klimaateffectatlas gebruiken voor andere toepassingen?

De data uit de Klimaateffectatlas zijn open, zodat overheden en bedrijven de informatie voor nieuwe toepassingen kunnen gebruiken, zoals stresstesten. Gebruik je data uit de Klimaateffectatlas? De data valt onder de Creative Commons licentie (CC BY 4.0). Dat betekent dat bronvermelding verplicht is. Dat kan op de volgende manier: ‘Klimaateffectatlas, 2023’.

Wat kost het om data uit de Klimaateffectatlas te gebruiken?

De Klimaateffectatlas is een open platform, de informatie is openbaar. Daarom kun je de data uit de atlas gratis gebruiken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt de data gratis downloaden als PDF in de viewer. Ook kun je ze gratis in GIS-formaat krijgen via de helpdesk. 

Wie is er aansprakelijk als data uit de atlas niet blijken te kloppen?

De kaarten uit de atlas zijn bedoeld om een gevoel te krijgen bij de omvang van klimaateffecten en om het thema klimaatadaptatie op de agenda te krijgen. Omdat de kaarten zijn gebaseerd op landelijke data, zijn ze niet geschikt voor lokale besluitvorming. De betrokken kennisinstellingen en Stichting CAS aanvaarden daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van aannames die zijn gebaseerd op teksten of kaarten uit de Klimaateffectatlas.

Kaartinformatie

Wie hebben de kaarten uit de atlas ontwikkeld?

Verschillende kennisinstellingen hebben de kaarten uit de Klimaateffectatlas ontwikkeld. Bij elke kaartlaag vind je via ‘Meer informatie’ welke partij de kaart heeft ontwikkeld. Dit staat rechts in het blokje ‘Kaartlagen bekijken’ onder de legenda. 

Hoe sterk verandert het klimaat volgens de Klimaateffectatlas?

Hoe ons toekomstig klimaat er precies uit zal zien is onzeker. Op basis van de wereldwijde temperatuurstijging heeft het KNMI in 2014 vier klimaatscenario’s ontwikkeld voor Nederland. In de G-scenario’s is er sprake van 1°C mondiale temperatuurstijging in 2050 en in de W-scenario’s 2°C, beiden ten opzichte van het huidige klimaat: 1981-2010. In de GH en de WH scenario’s is er daarnaast ook sprake van verandering van luchtstromingspatronen waardoor bijvoorbeeld de zomers droger worden.

scenarios_plaatje

Samen geven de scenario’s de hoekpunten weer waarbinnen klimaatverandering waarschijnlijk zal plaatsvinden. De Klimaateffectatlas toont de twee meest verschillende scenario’s. Het hoge scenario komt in de meeste gevallen overeen met het KNMI-scenario WH. Dit is het scenario wat voor de meeste effecten het worst-case scenario is. Het lage scenario komt in de meeste gevallen overeen met het KNMI-scenario GL: in dit scenario zijn de veranderingen het meest beperkt. Indien een ander scenario dan WH het hoogste is voor de betreffende kaart staat dit vermeld in de viewer. Omgekeerd geldt het zelfde indien een ander scenario lager is dan GL. De Klimaateffectatlas toont per kaartlaag de beschikbare scenario’s: niet altijd zijn alle scenario’s beschikbaar.

Meer informatie over de KNMI’14 scenario’s is hier beschikbaar. In sommige kaarten zijn naast klimaatverandering ook aannames gedaan over andere relevante ontwikkelingen, zoals sociaal-economische ontwikkelingen. Indien dit het geval is, staat dit vermeld bij de kaart.

Staan alle mogelijke klimaateffecten in de Klimaateffectatlas?

In de viewer vind je vier thematische lagen. Dit zijn een soort kaartenbakken waarin de verschillende kaarten zijn ingedeeld. Meer hierover lees je in ‘Gebruik van de atlas’.

Staan alle relevante impacts in de Klimaateffectatlas?

Voor de thema's droogte, hitte en wateroverlast laat de Klimaateffectatlas een selectie van impacts zien. Deze selectie is niet uitputtend en bedoeld als startpunt.

Hoe nauwkeurig zijn de gegevens? Wat is het schaalniveau ervan?

De kaarten in de Klimaateffectatlas zijn ontwikkeld met landelijke modellen: de resultaten geven een beeld op regionaal schaalniveau en zijn meestal grof en indicatief op lokaal niveau. Op landelijk niveau geven de kaarten de beste gegevens weer die openbaar beschikbaar zijn. Het schaalniveau van de gegevens verschilt per kaartlaag. Kaarten met statistieken, zoals het aantal tropische dagen of neerslagtekort, geven een beeld van verschillen op landelijk niveau. Andere kaarten, zoals de hittekaart gevoelstemperatuur, zijn gedetailleerder.

Bestaan er preciezere kaarten dan de Klimaateffectatlas?

De kaarten uit de Klimaateffectatlas zijn gebaseerd op landelijke data. Op regionaal en lokaal niveau kun je vaak gedetailleerdere data vinden. Zo hebben waterschappen vaak gedetailleerde analyses gedaan voor hun gebied. Ook provincies en gemeenten hebben vaak gedetailleerdere informatie beschikbaar. 

Sluiten