Viewer


Let op: we adviseren om de plaatsgebonden overstromingskansenkaarten in deze viewer niet te gebruiken, omdat ze onjuist zijn. Ga voor de juiste plaatsgebonden overstromingskansenkaarten en kansenkaart gevolgbeperking naar het kaartverhaal overstroming. Deze  bevatten wel de juiste waarden.