Regionale data

De kaarten in de Klimaateffectatlas zijn ontwikkeld met landelijke modellen. De resultaten geven op landelijk niveau de beste gegevens weer die openbaar beschikbaar zijn. Naast de landelijke Klimaateffectatlas hebben verschillende regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten een eigen regionale of lokale atlas ontwikkeld. Deze regionale en lokale atlassen bevatten vaak data uit de landelijke Klimaateffectatlas, aangevuld met specifieke data vanuit het gebied. Een groot deel van de regionale en lokale atlassen kun je vinden via de Monitorkaart Stresstesten. Hier tonen we ook beschikbare landelijke atlassen, zoals die van Rijkswaterstaat.

Sluiten