Partners

De Klimaateffecatlas wordt gecoördineerd en beheerd door Stichting Climate Adaptation Services (CAS), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kaartinformatie in de atlas wordt ontwikkeld in samenwerking met verschillende kennisinstellingen en adviesbureaus. Hieronder vind je het overzicht van de betrokken partners bij de Klimaateffectatlas. 

Geo inspiratie.png
Sluiten