Partners

Verschillende kennisinstellingen en adviesbureaus zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Klimaateffectatlas. De kennisinstellingen zijn verantwoordelijk voor het bronmateriaal waar in de Klimaateffectatlas naar wordt verwezen. Stichting Climate Adaptation Services coördineert en beheert de Klimaateffectatlas. 

20200529_KEA_logos.png