Kaartverhalen

Kaartverhalen geven duiding en toelichting bij bepaalde kaarten uit de Klimaateffectatlas: wat zie ik op de kaart, waarom is dit aspect van belang en wat kan ik wel en niet met deze gegevens voor mijn gebied. Daarnaast bieden de kaartverhalen handvatten voor mogelijke oplossingsrichtingen. Klik hieronder op een kaartverhaal om naar het thema overstroming, wateroverlast, droogte of hitte te gaan.