Over de atlas

Wat betekent klimaatverandering voor Nederland?

Door klimaatverandering worden de zomers heter en worden de winters zachter en natter. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het ‘gemiddelde klimaat’ nemen ook de extremen toe. Dit betekent dat piekneerslagen, extreme hitte, extreme droogte en hoge waterstanden vaker voor kunnen komen. Zo neemt bijvoorbeeld de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer toe. 

Wat is de Klimaateffectatlas?

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied. Met de zoomfunctie heb je de mogelijkheid om naar je eigen gemeente in te zoomen. Voor elk van de thema’s zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.

De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers.

Wat zijn de KNMI'14 scenario’s en welk scenario is gebruikt voor de Klimaateffectatlas?

Hoe ons toekomstig klimaat er precies uit zal zien is onzeker. Op basis van de wereldwijde temperatuurstijging heeft het KNMI vier klimaatscenario’s ontwikkeld voor Nederland. In de G-scenario’s is er sprake van 1°C mondiale temperatuurstijging in 2050 en in de W-scenario’s 2°C. In de GH en de WH scenario’s is er daarnaast ook sprake van verandering van luchtstromingspatronen waardoor bijvoorbeeld de zomers droger worden.

Samen geven de scenario’s de hoekpunten weer waarbinnen klimaatverandering waarschijnlijk zal plaatsvinden. Voor de Klimaateffectatlas is er gekozen om het WH scenario te gebruiken. Hiermee geeft de atlas inzicht in het scenario dat meestal de sterkste veranderingen laat zien. In de toelichting bij de kaart achter de -knop staat aangegeven als voor dit effect het WH scenario niet het ‘worst case’ scenario is.

Meer informatie over de KNMI’14 scenario’s is hier beschikbaar.

Welke informatie toont de atlas?  

In de atlas staan vier thema’s centraal: overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. De thema’s corresponderen met de thema’s zoals benoemd in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Voor elk van deze thema’s zijn diverse kaartlagen beschikbaar met specifieke klimaateffecten. 

In de Klimaateffectatlas viewer wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten kaarten. In het keuzescherm rechtsboven kunt u de klimaateffecten selecteren. Daaronder kunt u kaarten over bijvoorbeeld gevoelige functies en over andere relevante ruimtelijke kenmerken selecteren. In de Klimaateffectatlas kunnen deze kaarten met elkaar worden gecombineerd om te zien welke gebieden kwetsbaar zijn en om te verkennen waar adaptieve maatregelen kunnen bijdragen. 

In de atlas kan het huidige klimaat (referentieperiode 1980-2010) worden vergeleken met het klimaat in 2050 door de scenario-knop te gebruiken. De vinkjes achter de klimaateffectkaarten geven aan welke kaarten beschikbaar zijn voor de scenario’s.  Met de scenarioknoppen kan het huidige klimaat of het scenario 2050WH worden geselecteerd.

Naast de viewer met de verschillende kaarten zijn er ook kaartverhalen beschikbaar. De kaartverhalen vertellen je wat je ziet op de kaart en helpen je op weg om met de informatie aan de slag te gaan.