Logboek

Hoe heeft de Klimaateffectatlas zich in de loop der tijd ontwikkeld? Wanneer zijn welke kaarten erbij gekomen? En op welke momenten zijn er updates uitgevoerd? In dit logboek vind je alle ontwikkelingen in de Klimaateffectatlas vanaf december 2021.

Mei 2024

 1. [NIEUW] Buurtdashboard toegevoegd.
 2. [NIEUW] Schaduw op wandel- en fietspaden kaarten en kaartverhaal toegevoegd.

Januari 2024

 1. [NIEUW] Thema filter 'Waterkwaliteit' toegevoegd.
 2. [NIEUW] Verziltingskaarten en kaartverhaal toegevoegd.
 3. [UPDATE] Basiskaart natuurlijk systeem subtypen (nu: eenheden) en bijbehorende kaartverhaal geüpdatet.

December 2023

 1. [NIEUW] Sociale kwetsbaarheidskaart hitte kaart en kaartverhaal toegevoegd.

Oktober 2023

 1. [UPDATE] Mijnwaterrisicoprofiel geüpdatet.

September 2023

 1. [UPDATE] Wijktypen kaart buurtniveau en kaartverhaal geüpdatet.
 2. [NIEUW] Wijktypen kaart postcode 6 niveau toegevoegd.

Juli 2023

 1. [NIEUW] Kaartverhaal Nachthitte toegevoegd.
 2. [VERWIJDERD] Kaartverhaal Warme nachten is verwijderd uit het overzicht met kaartverhalen.

Juni 2023

 1. [NIEUW]: Kaartverhaal Mogelijkheden voor gevolgbeperking toegevoegd.
 2. [VERWIJDERD]: Kansenkaart gevolgbeperking verwijderd uit kaartverhalen en viewer.
 3. [VERWIJDERD]: Risicoscan verwijderd uit kaartverhalen.

Februari 2023

 1. [UPDATE] Plaatsgebonden overstromingskansenkaarten norm 2050 (>0,>20,>50,>200cm) geüpdatet op basis van laatste informatie LIWO.

Juli 2022

 1. [NIEUW] Bodemgebruik en grenzen van veiligheidsregio's toegevoegd aan kaartviewer.
 2. [VERWIJDERD] Beweegbare bruggen, zwemwaterlocaties, landbouwgebieden, tunnels, percentage ouderen (65+) verwijderd uit kaartviewer.

Mei 2022

 1. [NIEUW]: Grenzen van gemeenten, waterschappen en provincies toegevoegd aan kaartviewer.

Februari 2022

 1. [NIEUW]: Afstand tot koelte toegevoegd aan kaartviewer.

December 2021

 1. [NIEUW]: Kaartverhaal afstand tot koelte toegevoegd.
 2. [UPDATE] Plaatsgebonden overstromingskansenkaarten norm 2050 (>0,>20,>50,>200cm) geupdate op basis van laatste informatie LIWO. Tevens resolutie kaarten verbeterd van CBS-buurtniveau naar 100 x 100 meter. Update doorgevoerd in kaartviewer en kaartverhalen.
 3. [NIEUW]: Kansenkaart natuurlijke klimaatbuffers toegevoegd aan kaartviewer en kaartverhaal.
Sluiten