In ontwikkeling

De Klimaateffectatlas is steeds in ontwikkeling. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe kaarten verschijnen en bestaande kaarten worden geüpdatet. Deze pagina geeft een overzicht van nieuwe kaarten en updates die binnenkort in de Klimaateffectatlas worden verwacht.

  • Update: kaarten binnen het thema overstroming

Wil je weten welke nieuwe kaarten de afgelopen tijd zijn toegevoegd aan de Klimaateffectatlas? Neem dan een kijkje in het logboek.

Update KNMI’23 klimaatscenario’s

In oktober 2023 zijn de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s verschenen. Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van deze klimaatscenario's naar nieuwe kaarten voor de Klimaateffectatlas.

Wat betekenen de nieuwe KNMI-scenario's voor de Klimaateffectatlas?

De meeste kaarten in de Klimaateffectatlas hebben één of meer klimaatscenario’s. Deze kaarten moeten allemaal worden geüpdatet als er nieuwe scenario’s zijn. Van sommige kaarten weten we dat er ook andere verbeteringen nodig zijn. Omdat het efficiënter is om meerdere verbeteringen tegelijk door te voeren, stellen we alle verbeteringen uit tot de grote update na het verschijnen van de nieuwe klimaatscenario’s. 

Hoe ziet de update op basis van nieuwe klimaatscenario’s eruit?

De meeste kaarten in de Klimaateffectatlas worden ontwikkeld met behulp van modellen. Globaal gelden de volgende stappen bij het vertalen van klimaatscenario’s naar kaarten in de Klimaateffectatlas:

stappen

Kennisinstellingen ontwikkelen de kaarten op basis van modellen. Ze gebruiken bijvoorbeeld modellen die grondwaterstanden simuleren of modellen die voorspellen hoe warm het op straat voelt op een hete zomerdag. Deze modellen kunnen pas draaien als de klimaatscenario’s beschikbaar zijn. Als de modelresultaten op basis van de nieuwe scenario’s er liggen en ze door de kennisinstellingen gevalideerd zijn, kunnen we deze resultaten gebruiken om de kaarten in de Klimaateffectatlas te visualiseren. En dan kunnen we ook een kaartverhaal maken dat vertelt wat je op de kaart ziet en hoe je de kaart gebruikt. 

Wanneer komen de KNMI’23-kaarten in de Klimaateffectatlas?

Het is nog niet bekend wanneer de KNMI’23-kaarten in de Klimaateffectatlas precies verschijnen. We verwachten dat de eerste KNMI’23-kaarten in het voorjaar van 2024 in de Klimaateffectatlas verschijnen. Maar de meeste kaarten komen waarschijnlijk in de tweede helft van 2024 beschikbaar. Dat sommige kaarten sneller klaar zijn dan andere, komt doordat het bij bepaalde kaarten veel tijd kost om de modellen te draaien en de resultaten te valideren. Daarnaast leveren sommige kaarten ook input voor andere modellen. De grondwaterstandkaarten leveren bijvoorbeeld input voor modellen die gebruikt worden voor de bodemdalingskaarten en funderingsrisicokaarten. Die kaarten zijn daardoor later beschikbaar. 

Sluiten