Behoefteonderzoek waterkwaliteit

In de Klimaateffectatlas staat nog weinig informatie over waterkwaliteit. Terwijl de risico’s op een slechte waterkwaliteit toenemen door klimaatverandering. Zo versterken hogere watertemperaturen en toenemende afspoeling door extreme neerslag de groei van blauwalg. Een verslechterde waterkwaliteit door klimaatverandering kan veel verschillende problemen veroorzaken. Maar aan welke informatie is de meeste behoefte? Om daar inzicht in te krijgen, nodigen we je uit om met ons mee te denken en de 13 vragen hieronder te beantwoorden. Doe dat uiterlijk dinsdag 17 mei. Een onderzoeksconsortium van NKWK-KBS gebruikt de antwoorden op deze vragen om inzicht te krijgen in de behoeften voor informatie over waterkwaliteit in de Klimaateffectatlas. Alvast hartelijk dank!

Het is mogelijk om de vragen hieronder anoniem te beantwoorden. Vul dan aan het eind van de vragenlijst niet je gegevens in.  

Waterkwaliteit in jouw werk
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Denk aan risico’s voor gebruik, gezondheid en ecologie.
Waterkwaliteit in de Klimaateffectatlas
Als je geen informatie over waterkwaliteit mist, kun je het antwoord hieronder leeg laten.
Als je niets had ingevuld bij 9, kun je het antwoord hieronder leeg laten.
Voor de opwarming van oppervlaktewater zijn dat bijvoorbeeld: luchttemperatuur, schaduw en waterdiepte.
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Jouw gegevens (optioneel)
Sluiten