Toelichting

Hoe diep overstroomt mijn gebied? Liggen er kwetsbare functies in het overstroombare gebied? Moet ik rekening gaan houden met bodemdaling? Hoeveel weken per jaar kan ik in de toekomst hittestress verwachten? De Klimaateffectatlas biedt handvatten om dit soort vragen te beantwoorden. 

Deze interactieve tool zet (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart. U kunt uw gemeentenaam invullen en bekijken wat er speelt in uw gebied. Met behulp van de zoekoptie is het mogelijk om direct naar een gemeente te zoomen.  Door de knoppen linksonder te gebruiken worden de mogelijke effecten van klimaatverandering in 2050 zichtbaar. 

De atlas bevat landelijke gegevens. Dat betekent dat ze slechts indicatief zijn en niet bedoeld zijn voor het niveau van een buurt of wijk. Wel kan de atlas helpen om een snelle indruk te krijgen van welke effecten mogelijk een rol (gaan) spelen in uw gebied. Het doel van de atlas is om water en klimaat op de agenda te krijgen. 

Update Klimaateffectatlas

Het merendeel van de kaarten in de Klimaateffectatlas is vooralsnog gebaseerd op de KNMI'06 scenario's.  Momenteel wordt er door een netwerk van kennisinstellingen en adviesbureaus in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt aan een update van de atlas.  Als onderdeel van deze update zullen nieuwe kaartlagen worden toegevoegd en worden de inzichten van de KNMI'14 scenario’s verwerkt. De resultaten van deze update zullen in 2017 gefaseerd beschikbaar komen.

Vragen en uitlevering gegevens

Heeft u vragen over de kaarten van de Klimaateffectatlas? Download de handleiding of neem dan contact op met de helpdesk. Op aanvraag levert de helpdesk de GIS-data van de informatie uit de Klimaateffectatlas. 

De atlas is een belangrijk hulpmiddel op het Kennisportaal Ruimtelijke AdaptatieClimate Adaptation Services (CAS) is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van de Klimaateffectatlas.